Lavitamine

Lamine Gueye's System

Lamine Gueye o svém systému "La Vitamine""Vždy jsem měl v tanci přístup rebela, neboť jsem si neustále pokládal spoustu otázek. Tento přístup mi však otevřel dveře k poznání dalších stránek a podob tance. Poslouchal jsem rady svých tanečních učitelů a byl jsem přesvědčen o jejich užitečnosti. Nebyl jsem si však zcela jist, že existuje pouze tento klasický školní přístup k tanci, jež může vést na pomyslný vrchol hory…

Školní přístup k taneční výuce je dle mého názoru sestaven pouze pro určitou stavbu těla. Já jsem však chtěl naopak zbořit tyto limity a hranice.

Důkazem toho, že jsem se ve svém zkoumání nemýlil bylo to, že jsem dělal najednou velké pokroky, dokázal jsem ovládat i pohyby, které se zdají být pro Afričana téměř nemožné. Pak teprve jsem si uvědomil, že vše je ukryto v našich možnostech. Věřil jsem, že jsem na správné cestě a to mi také dodalo odvahu v mé další tvůrčí práci.

Lamine Gueye’s system „La Vitamine“Lamine Gueye o svém systému "La Vitamine"

Po dobu několika let poctivé práce jsem se o své zkušenosti začal dělit i s ostatními. Svým přístupem se snažím dodat odvahy žákům, kteří ani nemuseli absolvovat standardní vzdělání v moderním tanci a kteří chtějí objevit své kvality na různých tanečních úrovních. Snažím se jim ukázat jiný způsob, jak dosáhnout v tanci srovnatelných výsledků.

Chtěl bych studenty zbavit jakýchkoliv pochybností a rád bych jim, jak jen to bude možné, pomohl, aby se v tanci mohli realizovat. Důraz kladu především na motivaci, rozhodnost, nadšení, disciplínu a svobodu. To vše s plným vědomím toho, že nemusím dosáhnout úplné dokonalosti, kterou vyžaduje „klasická taneční výuka“.

VýukaFoto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Jako profesionální tanečník a dlouhodobý taneční pedagog jsem se intenzivně věnoval systému, který slučuje různé přístupy, jako např. africký tanec, současný tanec či klasický balet, a který by byl zároveň přístupný pro každého. Cílem takové práce je otevřít mysl studentů/ účastníků kurzů vůči okolnímu světu a probudit, co v nich dřímá.

Po čase jsem docílil jakési systematizace, ve které jsem shromáždil své zkušenosti získané ve světě pohybů. Kurz, který nyní nabízím, slučuje pohybový a taneční trénink s potenciálem osobního rozvoje pro každého. Je také vhodným doplňkem jakéhokoliv fyzického tréninku. Byl vytvořen s cílem pomoci lepšímu porozumění a uvědomění si pohybu, stabilizovat rovnováhu mezi myslí a pohybem a znovu nalézt duševní klid, který je tak nezbytný pro nerušený tlukot našeho otevřeného srdce a osobní růst...

Filosofie kurzu

Systém nabízí rozmanitá cvičení vycházející z přirozených impulzů, jako je hlas, vyžívání prostoru…dech a povzdechy, uvolnění se a odreagování…a vedoucí k uvědomění si těla a prostoru (prostřednictvím váhy, dechu, rozvíjení pohybů) a ke kreativitě (kontakt s ostatními účastníky, kompozice, ukázky v malých skupinách).

Filosofie kurzu je založena na protichůdných a zároveň doplňujících se silách, které se objevují v každém způsobu fyzické aktivity. Inspirací je příroda a intuice, což nám poskytuje velký prostor pro tvořivost.

Hlavní myšlenkou zůstává podpora lidského rozvoje prostřednictvím kvality pohybu, představivosti, připodobňování pohybu a pomocí toku energie (v taneční terminologii můžeme hovořit o improvizaci). Uvědomění si dechu při těchto cvičeních přináší výsledky více než uspokojivé, a to především na úrovni emocí, terapie či formování svalů.

Základním pilířem tohoto systému je svoboda těla ve vztahu k dechu. To je to, co nazýváme flexibilitou či nezávislostí. Ve filosofickém termínu je to voda. V přesném vyjádření pak tok energie. Ve vztahu k uskutečnění pohybu je dech znázorňován jako dirigent orchestru, který dává větru sílu, tvaruje vlny oceánu a dává jim jejich rozpětí, formu a jejich plnost.

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Lamine Gueye

Passed Workshops

Rok 2013:

 • víkendové semináře, Plzeň
 • víkendový workshop, Praha
 • workshop v rámci Afrického festivalu v Plzni

Rok 2012:

 • účinkování v Divadle Komedie (inscenace Srdce temnoty v režii Davida Jařaba)
 • letní workshop v Praze
 • víkendové semináře, Praha
 • víkendový workshop, Plzeň

Rok 2011:

 • účinkování v Divadle Komedie (inscenace Srdce temnoty v režii Davida Jařaba)
 • červen: blok pravidelných lekcí, Praha 11. - 12. 6.: Víkendový seminář v Českých Budějovicích
 • květen: blok pravidelných lekcí, Praha 21. - 22. 5.: Víkendový seminář v Pardubicích
 • březen: blok pravidelných lekcí, Praha
 • leden / únor: blok pravidelných lekcí, Praha
 • leden / únor: blok pravidelných lekcí, České Budějovice

Rok 2010:

 • listopad / prosinec: blok pravidelných lekcí
 • 13. - 14. 11.: Víkendový seminář v Českých Budějovicích
 • září / říjen: blok pravidelných lekcí
 • srpen: měsíční blok pravidelných lekcí
 • 17. - 24. 7.: Letní intenzivní workshop v Kytlicích
 • 12. – 15. 7.: seminář, Praha
 • červen: měsíční blok lekcí, Praha
 • duben / květen: měsíční blok lekcí
 • březen / duben: měsíční blok pravidelných lekcí
 • 12. - 14.3.: víkendový seminář v Praze
 • leden - březen: série pravidelných lekcí

Rok 2009:

 • 21. 11. - 22. 11.: Víkendový workshop v Brně
 • 9. 10. - 11. 10.: Víkendový workshop v Praze
 • 28. 2. - 1. 3.: Víkendový workshop v Praze
 • 6. - 27. 2.: Série pravidelných lekcí

Rok 2008:

 • 6.10.2008 - 20.1.2009: Pedagog na taneční konzervatoři Duncan Centre, Praha
 • 22. - 23. 11.: Taneční workshop v Olomouci
 • 29. - 31. 8.: Víkendový workshop moderního tance Praha
 • 12. - 19. 7.: Letní workshop moderního tance Kytlice
 • 21. - 22. 6.: Víkendový workshop 2008 Praha
 • 2. - 27. 6: Měsíční stáž moderního tance 2008 Praha
 • 4. 4. - 6. 4: Víkendový workshop
 • 28. 1. - 3. 2: Intezivní workshop moderního tance

Rok 2007:

 • 19. 11. -15. 12.: Měsíční stáž - africká exprese
 • 22. - 28. 10.: Intenzivní workshop moderního tance
 • 14. - 21. 7.: Letní stáž moderního tance, Kytlice
 • 4. - 10. 6.: Jarní workshop moderního tance, Praha
 • 24. 4. - 17. 5.: Měsíční kurz moderního tance pro začátečníky, Praha
 • 21. 2. - 12. 5.: Tříměsíční intenzivní stáž moderního tance, Praha - ojedinělá forma výuky v systému La Vitamine (60 lekcí po 120 min)
 • 21. 4. - 22. 4.: Víkendový workshop moderního tance, Praha
 • 27. - 28. 1.: Víkendový workshop moderního tance, České Budějovice (Bazilika)
 • 15. - 21. 1.: Zimní workshop moderního tance, Praha

Rok 2006:

 • 20. - 26. 11.: Podzimní workshop moderního tance, Praha
 • 15. - 21. 7.: Letní workshop moderního tance, Kytlice v Lužických horách
 • 19. - 21. 5.: Víkendový workshop moderního tance, Brno
 • 8. - 14. 5.: Jarní workshop moderního tance, Praha
 • 27. 2. - 5. 3.: Intenzivní workshop moderního tance, Praha
 • 27. - 29. 1.: Víkendový workshop moderního tance, Ostrava (Janáčkova konzervatoř)

Rok 2005:

 • 5. - 11. 12.: Zimní intenzivní taneční a pohybový workshop, Praha
 • 18. - 20. 11.: Víkendový taneční a pohybový workshop, Hradec Králové
 • 19. - 23. 6.: Intenzivní taneční a pohybový workshop, Praha
 • 30. 7. - 4. 8.: Letní taneční a pohybový workshop, Lipno
 • 20. - 24. 6.: Navazující taneční a pohybový workshop, Praha
 • 30. 5. - 3. 6.: Víkendový taneční a pohybový workshop, Brno
 • 16. - 27. 5.: Intenzivní taneční a pohybový workshop,

photoGalery

Víkendový seminář - České Budějovice 2010

Představení DUNY - 20.11.2008, Brno / HaDivadlo

Představení DUNY - 22.4.2008, Praha / La Fabrika

Životopis

Lamine Gueye se narodil v Dakaru (Senegal), kde získal své přirozené dědictví v západních afrických tancích a rytmech. Objeven byl Pape O. Thiamem, velkým africkým bubeníkem, který po mnoho let pracoval s předními mezinárodními učiteli a tanečníky.

Laminovými vlastními slovy: "Jsem především Afričan. Jsou to mé kořeny. Je to původ i cíl mého bytí. Můj vnitřní dech je africký, má vnitřní hudba je africká, a když to ve mně vře, bubliny i pára jsou africké."

Lamine Gueye rozvinul vlastní systém výuky moderního tance, který se zabývá stabilitou, uvědoměním si pohybu, jeho kvalitou a provedením, aniž by zapomněl na své kulturní dědictví a africké hodnoty.

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LA VITAMINESdružení LA VITAMINE o.s. bylo založeno na podzim roku 2007 a jeho vznik je úzce spojen s působením tanečního pedagoga a choreografa Lamina Gueye v České republice.

Sdružení by mělo svými projekty pomáhat k rozvoji netradičních cest ve výuce moderního tance a jeho zpřístupnění široké veřejnosti ať už v roli diváků nebo tanečníků.

Mezi cíle sdružení LA VITAMINE o.s. patří:

 • vytvářet podmínky a příležitosti pro další vzdělávání tanečníků na profesionální, poloprofesionální i amatérské úrovni a umožnit jim těžit ze setkání s umělci z jiných zemí organizací jejich návštěv v České republice a prostřednictvím mezinárodních výměn
 • podporovat vznik nových tanečních představení a spolupráci i se zahraničními choreografy
 • podporovat informovanost a propagaci moderního tance a pohybu u široké veřejnosti

LA VITAMINE o.s. bylo registrováno u MVČR dne 9. 10. 2007 pod č.j. VS/1-1/68969/07-R IČO: 22672354

Kontaktní osoby:

Lavitamine : e-mail: lavitamine@lavitamine.cz

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Projects

NGO LA VITAMINE presents

Dance performance DUNES

The performance is the result of a long-term co-operation of Lamine Gueye with a group of Czech dancers. NGO LA VITAMINE is in charge of the preparation and realization of the performance.

The aim of this project was to create a dance performance, which will link the European and African culture and their various approaches and values.

Lamine Gueye about the performance

The realization team:

Choreography: Lamine Gueye Dancers: Barbora Čepičková, Markéta Málková, Michaela Staňková, Eva Vlachová Costumes: Michaela Roučková Light design: Marek Střížovský

Performance dates:

 • 24. 11. 2008 Divadlo K3 (Olomouc) - od 19,30 hod www.divadlok3.cz
 • 20. 11. 2008 HaDivadlo (Brno) - od 19,30 hod www.hadivadlo.cz
 • 5. 5. 2008 Bazilika (České Budějovice) - od 20 hod www.bazilika.cz
 • 22. 4. 2008 La Fabrika (Praha)- od 20 hod www.lafabrika.cz
 • 21. 4. 2008 La Fabrika (Praha) – premiéra - od 20 hod www.lafabrika.cz

NGO La Vitamine is in charge of the production of the performance - contact

For sponsors and partners

If you wish to help us with the realization of the performance and grant us with a financial sponsorship, please contact us through the contact links, more information here.

Many thanks for the suppport in the realization of the project to

 • Astra Motor s.r.o.
 • Myr Communications
 • A.M.C.
 • BAZILIKA o.p.s.
 • Apetitto - Šnajdr s.r.o.
 • Jakostní a technologické centrum s.r.o.
 • st-martins

Photos from the preparation of the dance performance

Lamine Gueye o představení:

Člověk přechází z jednoho stavu do druhého, nachází tak sám sebe, svoji realizaci. A tanec je prostředek, který zrcadlí jednotlivé stavy přímou formou, neboť vnitřní hudba, kterou má každý z nás v sobě nemůže klamat. Malé setkání s těmito stavy umožnilo vytvoření nového parfému, barvy, či chcete-li představení. Nejsou to snad právě naše stavy, ve kterých se promítá srdce? Představení překračuje jakoukoliv nejasnou řeč. Je utkáno z pohybů, které vzešly z našich stavů a tyto stavy se pokusí předat divákům, probudit je v nich a nebo naopak se jich ani nedotknout, neboť stavy se nedají diktovat, je možné je pouze pocítit. Chceme demistifikovat předsudky a snažit se o usmíření našich myslí, aniž bychom zapomněli na stěžejní hodnoty, jakými jsou respekt, harmonie a setkání.

For sponsors and partners

Institutions and individual sponsors, who will decide to support our project will be offered:

a) Presentation of their name/logo on all promotion materials:

 • - Printed posters and pamphlets distributed in public places, in social and cultural centers and in educational institutions
 • - Electronic invitations for the performance
 • - Printed programs of the performance
 • - Advertisement in mass media, on the internet, on the radio

b) Presentation of their name/logo on the web pages of our NGO La Vitamine (www.lavitamine.cz)

c) Free V.I.P tickets for a performance date selected by themselves

As our sponsors or partners you will have the possibility to check the management of our NGO and you will also receive the end of the year report with the evaluation of the project

Bank link: ČSOB a.s., Na Pankráci 60, Praha 4, 140 00 Account number: 218546890/0300

Projets 2016

Mon travail se focalise dans une direction:

Obtenir suffisamment d'énergie Obtenir de l’énergie de qualité Répartir cette énergie

Normalement quand nous avons une vie diversifiée, équilibrée et harmonieuse, chacun d'entre nous, depuis la naissance, du matin au soir, nous vivons ce phénomène d’échange d’énergie avec le monde qui nous entoure. Donner et recevoir, sans même y penser. Que donne-t-on, quel genre d'énergie apporte-t-on à l'univers et autour de soi?

Par exemple, nous avons tous des activées journalières qui sont potentiellement génératrices de stress (être assis trop longtemps, les transports et le travail autre autres). La personne sent alors en fin de journée une fatigue négative. Elle se dit alors «après tout ce que j’ai fait aujourd’hui, il est normal que je sois fatigué de la sorte». Mais, dans chaque domaine d’activité, il faut qu'il y ait un équilibre.

LE STRESS N'EST-IL PAS LA SOURCE DE TOUTES MALADIES? C'est à ce moment-là que le système de Lavitamine transforme la mauvaise énergie accumulée en soi en une énergie positive et favorable.

Une terre en mauvais état pour le cultivateur est une terre qui devra recevoir une attention particulière afin de pouvoir y semer des graines pour pouvoir obtenir une récolte la saison suivante. Semer selon le système de Lamine, c'est obtenir une bonne énergie chaque jour. Pour ce faire, je travaille sur différentes approches qui ont été expérimentées par des pionniers remarquables tels que Jose Limon dont je me sens le plus proche.

La première étape est de nettoyer, guérir et stimuler les parties endormies du corps. La réalisation de ce travail permet d'équilibrer les différentes parties du corps, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental. Après un cours, il est recommandé de pratiquer pendant 15 à 30 minutes la respiration naturelle. Cet exercice peut contribuer à renforcer la qualité de l'énergie obtenue pendant le cours. On évitera également de ne pas top manger, boire, parler à la suite d’un cours pour soutenir la concentration naturelle et enfin maintenir une bonne qualité d'énergie.

L.G

Kontakt

PRODUKCE:

Foto: Hana Major Sladkova (www.hanas.cz)

Lavitamine

Pokud máte zájem o zasílání aktuálních informací o workshopech, pravidelných lekcích apod., napište nám na lavitamine@lavitamine.cz, rádi Vás zařadíme do naší databáze kontaktů!